A tudás fája

Csehország és Szlovákia nemcsak történelmileg kapcsolódnak egymáshoz, hanem közös a kultúra és a nyelv is. 1993 – tól viszont egy olyan generáció nőtt fel, aki kevésbé érti a másik nemzet nyelvét, kultúráját, történelmét és hagyományait. A nyelv egy olyan akadályt alkot a két nemzet között, amelyre azelőtt nem volt példa.

A tudás fája elnevezésű projekt pontosan ezeket az akadályokat győzi le. Főleg a fiatal generációra összpontosít, aki Csehszlovákia különválása után született. A játék feladata, hogy szórakoztató formában tanítsa a cseheket szlovákul és a szlovákokat csehül. A másik nyelvének megértésén kívül nagyon fontos az általános ismeretek bővítése. Az internetnek köszönhetően a játékot bárhol lehet játszani. Edzeni lehet az agytekervényeket. Nem utolsó sorban új barátságok születhetnek a projekt facebook profiljának köszönhetően.

Iskolai játék

Az adatbázisban 18 000 kérdés található a következő témakörökből: földrajz, történelem, természetismeret, fizika, kémia, matematika és logika, irodalom és zene, šport és rekordok, általános tudás, Európai Únió, Csehország és Szlovákia általánosam. A kérdések nehézségi foka az alapiskola első osztályos tanulóitól egészen a felnőtt játékosig kategorizálva van.  

A játék felhasználói maguk is küldhetnek be kérdéseket, melyek lektorálás után bekerülhetnek a játék adatbázisába. A játék nemcsak a szabadidő kitöltésére használható, hanem nagyon hasznos a tanulásban is.

A tanárok házi feladatokat adhatnak a tanulóknak. Kialakíthatja a fontos kérdések listáját és feladhatja házi feladatra, melyet a tanuló a számítógépen megold, majd visszaküldi a tanárnak.

A tananyag számonkérése se kell, hogy ijeszt ő legyen ezentúl. A tanárok teszteket adhatnak a diákoknak, melyre a tanulók otthon játékos formában felkészülhetnek. A teszteket a rendszer automatikusan kiértékeli, tehát a tanítónak se lesz fárasztó. Az iskolák tematikus olimpiát rendezhetnek évfolyamok és tantárgyak szerint.